Izba Komornicza w Szczecinie

Rada izby

Przewodniczący rady izby

Tomasz Szybalski

Komornik Sądowy

Wiceprzewodniczący rady izby

Remigiusz Wasiak

Komornik Sądowy

członkowie rady izby

Inga Krajewska

Komornik Sądowy

Cezary Grzelewski

Komornik Sądowy

Adam Krawczyk

Komornik Sądowy

Piotr Lebioda

Komornik Sądowy

Wojciech Olszewski

Asesor Komorniczy

x
Rejestracja online