Izba Komornicza w Szczecinie

Komornicza Akcja Krwiodawcza

Koleżanki i Koledzy z Izby Komorniczej w Szczecinie, w imieniu Rady Izby serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Komorniczej Akcji Krwiodawczej. Powyższe przedsięwzięcie stanowi odpowiedź środowiska komorniczego na apele stacji krwiodawstwa kierowanych poprzez portale społecznościowe w przedmiocie zapotrzebowania na krew. Powyższe jest kluczowe w szczególności w okresie epidemii, jak również w okresie około wakacyjnym, kiedy liczba krwiodawców z reguły maleje.

Społeczność komornicza wielokrotnie potwierdziła, że potrafi angażować się w przedsięwzięcia istotne dla nas wszystkich, zaś zapotrzebowanie na krew jest nieustające. Część z Was od dawna jest krwiodawcami, część po prostu potrzebuje małej motywacji. W linku poniżej garść informacji o tym, kto może zostać krwiodawcą i jakie są ewentualne przeciwskazania zdrowotne w tym zakresie.
https://krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Informacje o punktach, w których można zdecydować się na oddanie krwi znajdują się na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zapraszamy do uczestnictwa zarówno komorników, jak i pracowników kancelarii. Każdy może być bohaterem.

x
Rejestracja online