Izba Komornicza w Szczecinie

II FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO

Sprawy ze stosunku spółki handlowej
w procesie cywilnym i egzekucji sądowej

Na tle regulacji dotyczącej procesowych aspektów spraw ze stosunku spółki handlowej występuje wiele wątpliwości i niejasności, z którymi niewątpliwie musi zmagać się praktyka. Wprawdzie szereg zagadnień procesowych z zakresu tych spraw dostrzeżono w piśmiennictwie prawniczym, jednak nie zostały one jak do tej pory poddane szerszym badaniom. Celem konferencji jest przybliżenie tych zagadnień na forum prawniczym i podjęcie próby wyjaśnienia związanych z nimi problemów.

x
Rejestracja online